آموزش صداقت برای کودکان

آموزش صداقت برای کودکان

صداقت چیست؟ صداقت یعنی، حقیقت‌گوئی؛ یعنی گفتن آن‌چه که رخ داده است؛ یعنی، درستی با خود؛ یعنی، مقابله با اشتباه‌های خود؛ یعنی، صحبت کردن درباره آن‌چه که فکر می‌کنیم و عمل‌کردن به آن‌چه که می‌گوئیم؛ تا حدی که هیچ تناقض و دوگانگی بین افکار، رفتار و کلمات ما وجود نداشته باشد.

بیشتر بخوانید