ابتکار هند برای کاهش آلودگی هوا در دهلی نو

ابتکار هند برای کاهش آلودگی هوا در دهلی نو

حکومت محلی دهلی نو در نظر دارد از اول ماه جنوری ۲۰۱۶ ، به منظور کاهش آلودگی هوا و بهبود کیفیت هوای پایتخت، طرح تردد زوج و فرد موترها را تطبیق کند. اجرای آزمایشی این طرح از امروز آغاز شد.

بیشتر بخوانید