ملا نصر الدین کیلو چند؟!

ملا نصر الدین کیلو چند؟!

شاید بسیاری از جوانان بگویند، ملانصرالدین کیلوی چند است چونکه قصه هایش کهنه و قدیمی و “اوت دت” شده است. ولی باید گفت که روایت های ملانصرالدین تنها متعلق به مشرق زمین نیست. شاید شخصیت او مربوط به دوران قدیم است ولی پندهای او متعلق به تمام فرهنگ ها و دورانهاست.

بیشتر بخوانید