آیا امریکا با بقدرت رسیدن مجدد طالبان موافق است؟

آیا امریکا با بقدرت رسیدن مجدد طالبان موافق است؟

نیویورک تایمز روزنامه امریکایی امروز نوشت که طالبان کمتر از امارت اسلامی را در مذاکره و توافق صلح نمی پذیرند.  حوادث جاری سیاسی جهان و منطقه نشان میدهد که رضائیت امریکا در بقدرت رسیدن طالبان یک احتمال کاملا قوی است:

بیشتر بخوانید