چه وقت کودک خود را تشویق و یا تنبیه کنیم؟

چه وقت کودک خود را تشویق و یا تنبیه کنیم؟

روان شناسان میگویند: تشویق و تنبیه اصولی باید به گونه‌ باشد که در نهایت کودکان نتیجه عمل نیکو و عواقب رفتار ناپسند خود را تشخیص دهد.

بیشتر بخوانید

آموزش رسامی خروس تاجدار

    یک دایره در صفحه ای که می خواهید نقاشی کنید بکشید.       در قسمت بالای دایره که محل قرار گیری سر خروس است، یک دایره دیگر به عنوان چشم بکشید. همانند تصویر خطوط منحنی و ظریفی را برای نوک خروس تمرین کنید و بکشید. خروس تاج دار       پرهایی بر روی شانه های خروسبه وسیله ی خطوط زیگزاگ یا هفت و هشت بکشید. پرهای روی سینه خروس را نیز همانند…

بیشتر بخوانید

آموزش رسامی پشک

در این صفحه مرحله به مرحله کشیدن یک گربه یا پشک را برای شما به نمایش می گذاریم. اولسر گربه را می کشیم    حالا گوش ها و تنه گربه را مانند شکل زیر برای او بکشید.    حالا نوبت پاهاست مانند شکل زیر به سادگی پا ها را رسم کنید.    حال اجزای صورت را می کشیم چشم ها و دماغ و دهان همراه با سبیل های گربه همانطور که در شکا می بینید…

بیشتر بخوانید

آموزش رسامی ماهی

در اینجا سه روش متفاوت برای کشیدن نقاشی ماهی آموزش داده میشود: روش اول آموزش رسامی ماهی   آموزش مرحله به مرحله نقاشی          آموزش نقاشی       آموزش گام به گام رسامی به کودکان               آموزش نقاشی ماهی به کودکان        روش دوم آموزش نقاشی ماهی     روش سوم آموزش نقاشی ماهی       آموزش نقاشی ماهی      آموزش مرحله به مرحله  نقاشی ماهی   

بیشتر بخوانید