دبی در تلاش برای احراز مقام اول خرسندی در جهان

در گزارش اخیر دربارهٔ میزان احساس خرسندی مردم کشورهای جهان، امارات عربی متحده در ردهٔ بیستم قرار دارد. حالا دبی تلاش دارد به نخستین شهر جهان در این زمینه تبدیل شود. امارات خرسندی را به سیاستی ملی تبدیل کرده و وزیری هم برای رفاه و خرسندی در نظر گرفته است.

حماد الاوحد، مدیر اجرای برنامه خرسندی در دبی، دربارهٔ برنامه کشورش برای گسترش احساس رضایت و خوشبختی ساکنان می‌گوید: «امروز برای آنکه شهری خرسند داشته باشیم همهٔ بخش‌ها باید همکاری کنند. ما بیش از ۴۷ قهرمان خرسندی در ۴۰ بخش و ادارهٔ دولتی داریم و نقش آنها اجرای برنامهٔ جامع خرسندی است. ما آنها را به شکل مستقیم و غیرمستقیم تعلیم می‌دهیم تا طرز فکر و قاموس‌شان دربارهٔ خرسندی تغییر کند.»

امروز با پیشرفت‌ تحلیل داده‌های اجتماعی، دولت‌ها می‌توانند میزان احساس خرسندی مردم را بسنجند و ارزش اقتصادی آن را در نظر بگیرند.

کُری بلوک،‌ استراتژیست تجارت و کارشناس احساس خرسندی: «افراد شاد بهتر کار می‌کنند.افراد، وقتی خرسندند و کارشان برایشان معنادار است ۵۰ درصد پرثمرتر و ۸۸ درصد وفادارترند چون در نیمی از وقت خود که سرکارند زندگی‌ را معنادار می‌بینند.»

امارات در نظرسنجی اخیر موسسهٔ اچ.اس.بی.سی یکی از بهترین کشورهای جهان برای کار معرفی شد و دلایل مهاجرت به اینجا برای کار عبارت بودند از: افزایش درآمد، پیشرفت کاری، و بهره‌مندی از زندگی با کیفیت بالاتر.

حتی خیابانی به نام خیابان خرسندی در دبی وجود دارد و برخی از مردم دلیل احساس خوب‌شان را از زندگی در دبی چنین شرح می‌دهند؛ شهروندی می‌گوید:‌ «دبی واقعا بین شهروندان و خارجی‌های ساکن، این روحیه را اشاعه می‌دهد که خواستن توانستن است.»

شهروند دیگری که از ولز می‌آید می‌افزاید: «باید گفت محیط اینجا شما را شادتر می‌کند. در کشور من دائما هوا ابری و دلگیر است و باران می‌آيد. آفتاب دائمی اینجا حال شما را خوب می‌کند.» و یک شهروند آمریکایی هم می‌گوید: «یکی اینکه احساس امنیت دارم. دیگر اینکه همه جا تمیز است.»

اما شناختِ خرسندی امروز یک علم است.

کُری بلوک،‌ استراتژیست تجارت و کارشناس احساس خرسندی دربارهٔ نحوهٔ ادراک خرسندی از سوی مغز می‌گوید: «مردم جهان خرسندی را یکسان درک می‌کنند. یعنی با ترشح سه هورمون دوپامین، سرتونین و اکسیتوسین. یعنی ترکیب این سه هورمون در مغز احساس خرسندی ایجاد می‌کند. دوپامین، با احساس موفقیت، سرتونین با احساس افتخار و اکسیتوسین در اثر احساس تعلق ترشح می‌شود.»

با به کارگیری هوش مصنوعی می‌توان میزان احساس خوشحالی را سنجید. دوربین یک فناوری تازه، با قابلیت تصویربرداری ۶۴ فریم در ثانیه، نخست چهره و عضلات آن را شناسایی کرده، بعد حرکت عضلات آن را به ۷ احساس کلیدی ترجمه می‌کند.

سنجش خرسندی یکی از پیشگامی‌‌های کلیدی پروژهٔ «شهر هوشمند» در دبی است. نخستین پروژه ثبت و اندازه‌گیری خرسندی دنیا در دبی به جریان افتاده است که در بیش از ۴۰ نهاد دولتی به اجرا درآمده و داده‌های ۲ میلیون نفر را ثبت کرده است.

میزان احساس خرسندی امروز۸۹ درصد است و هدف دبی آن است که تا سال ۲۰۲۱ این عدد را به ۹۵ درصد برساند. احساس خرسندی و خوشبختی تأثیری سازنده بر تجارت و اقتصاد این شهر دارد.

در گزارش اخیر دربارهٔ میزان احساس خرسندی مردم کشورهای جهان، امارات عربی متحده در ردهٔ بیستم قرار دارد. حالا دبی تلاش دارد به نخستین شهر جهان در این زمینه تبدیل شود. امارات خرسندی را به سیاستی ملی تبدیل کرده و وزیری هم برای رفاه و خرسندی در نظر گرفته است.

حماد الاوحد، مدیر اجرای برنامه خرسندی در دبی، دربارهٔ برنامه کشورش برای گسترش احساس رضایت و خوشبختی ساکنان می‌گوید: «امروز برای آنکه شهری خرسند داشته باشیم همهٔ بخش‌ها باید همکاری کنند. ما بیش از ۴۷ قهرمان خرسندی در ۴۰ بخش و ادارهٔ دولتی داریم و نقش آنها اجرای برنامهٔ جامع خرسندی است. ما آنها را به شکل مستقیم و غیرمستقیم تعلیم می‌دهیم تا طرز فکر و قاموس‌شان دربارهٔ خرسندی تغییر کند.»

امروز با پیشرفت‌ تحلیل داده‌های اجتماعی، دولت‌ها می‌توانند میزان احساس خرسندی مردم را بسنجند و ارزش اقتصادی آن را در نظر بگیرند.

کُری بلوک،‌ استراتژیست تجارت و کارشناس احساس خرسندی: «افراد شاد بهتر کار می‌کنند.افراد، وقتی خرسندند و کارشان برایشان معنادار است ۵۰ درصد پرثمرتر و ۸۸ درصد وفادارترند چون در نیمی از وقت خود که سرکارند زندگی‌ را معنادار می‌بینند.»

امارات در نظرسنجی اخیر موسسهٔ اچ.اس.بی.سی یکی از بهترین کشورهای جهان برای کار معرفی شد و دلایل مهاجرت به اینجا برای کار عبارت بودند از: افزایش درآمد، پیشرفت کاری، و بهره‌مندی از زندگی با کیفیت بالاتر.

حتی خیابانی به نام خیابان خرسندی در دبی وجود دارد و برخی از مردم دلیل احساس خوب‌شان را از زندگی در دبی چنین شرح می‌دهند؛ شهروندی می‌گوید:‌ «دبی واقعا بین شهروندان و خارجی‌های ساکن، این روحیه را اشاعه می‌دهد که خواستن توانستن است.»

شهروند دیگری که از ولز می‌آید می‌افزاید: «باید گفت محیط اینجا شما را شادتر می‌کند. در کشور من دائما هوا ابری و دلگیر است و باران می‌آيد. آفتاب دائمی اینجا حال شما را خوب می‌کند.» و یک شهروند آمریکایی هم می‌گوید: «یکی اینکه احساس امنیت دارم. دیگر اینکه همه جا تمیز است.»

اما شناختِ خرسندی امروز یک علم است.

کُری بلوک،‌ استراتژیست تجارت و کارشناس احساس خرسندی دربارهٔ نحوهٔ ادراک خرسندی از سوی مغز می‌گوید: «مردم جهان خرسندی را یکسان درک می‌کنند. یعنی با ترشح سه هورمون دوپامین، سرتونین و اکسیتوسین. یعنی ترکیب این سه هورمون در مغز احساس خرسندی ایجاد می‌کند. دوپامین، با احساس موفقیت، سرتونین با احساس افتخار و اکسیتوسین در اثر احساس تعلق ترشح می‌شود.»

با به کارگیری هوش مصنوعی می‌توان میزان احساس خوشحالی را سنجید. دوربین یک فناوری تازه، با قابلیت تصویربرداری ۶۴ فریم در ثانیه، نخست چهره و عضلات آن را شناسایی کرده، بعد حرکت عضلات آن را به ۷ احساس کلیدی ترجمه می‌کند.

سنجش خرسندی یکی از پیشگامی‌‌های کلیدی پروژهٔ «شهر هوشمند» در دبی است. نخستین پروژه ثبت و اندازه‌گیری خرسندی دنیا در دبی به جریان افتاده است که در بیش از ۴۰ نهاد دولتی به اجرا درآمده و داده‌های ۲ میلیون نفر را ثبت کرده است.

میزان احساس خرسندی امروز۸۹ درصد است و هدف دبی آن است که تا سال ۲۰۲۱ این عدد را به ۹۵ درصد برساند. احساس خرسندی و خوشبختی تأثیری سازنده بر تجارت و اقتصاد این شهر دارد.

ارسال دیدگاه