چرا دونالد ترامپ هفت کشور مسلمان را تحریم کرد؟

اقدام دونالد ترامپ مبنی بر منع صدور ویزه برای اتباع ۷۷ کشور، بنظر میرسد که تطبیق مرحله دوم حمله به مسلمانان در انتقام از حمله ۱۱ سپتمبر باشد که ظاهرا هدف آن نه تنها از میان برداشتن داعش بلکه مهار بلندپروازی های ایران است. آمار نشان میدهد که به استثنای ایران که بیش از تمام شش کشور دیگر متاثر ازین تصمیم حکومت امریکا شده است، هیچ یک از هفت کشور تحریم شده دارای حکومتهای قوی نیستند و حتی عکس العمل هم در قبال آن نشان نداده اند. قرار ندادن اتباع کشورهای دیگر که در حملات تروریستی اروپا همانند مراکش، تونس، الجزائر، عربستان، پاکستان و حتی افغانستان معرفی شده اند، میتواند دلیلی بر صحت این مدعا باشد.

در فیز اول انتقام امریکا از مسلمانان، حکومتهای مثل طالبان افغانستان و صدام حسین در عراق مورد حمله قرار گرفتند. این امر سبب برهم خوردن توازن قدرت میان اکثریت سنی و اقلیت شیعه در جهان اسلام و منجر به جنگ شیعه – سنی در بسیاری از کشورهای اسلامی گردید که سبب کشته و مجروح شدن ملیونها انسان گردید. بسیاری از تحلیلگران برین عقیده هستند که برهم زدن توازن سنی – شیعه یک پلان از پیش طرح ریزی شده بوده است.

اما پی آمد این مسئله موج مهاجرت بی سابقه مسلمانان به کشورهای غربی، رشد افراط گرایی اسلامی و ظهور داعش گردید – امری که مورد نظر کشورهای غربی نبود. درین میان زمینه تحقق بلند پروازی های ایران فراهم شد که از وضع موجوده بهترین بهره را برد.
حالا بنظر میرسد که دونالد ترامپ در پی مهار ایران است چه یکی از دلائل مهم قوت گرفتن داعش، همانا عکس العمل علیه بلندپروازی های ایران و صدور مذهب تشیع به کشورهای جهان بوده است. درین اواخر ایران حتی تلاش هم برای مخفی کردن نیات خویش نمیکرده است. بنظر میرسد که دونالد ترامپ قانع شده است که مهار ایران ممکن است کمکی به سقوط داعش کند.

این در حالیست که دونالد ترامپ مجددا گفته است که تمام گزینه ها علیه ایران سرمیز است، اما بنظر نمیرسد که گزینه نظامی در شرایط فعلی مطلوب امریکا باشد. امریکا ممکن است به مجاهدین خلق ایران منحیث یک ابزار فشار علیه ایران استفاده کند. از طرف دیگر نارضایتی سیاسی داخلی به گونه بی سابقه در ایران حکمفرما است؛ کما اینکه اقلیتهای مذهبی ایران دل خوشی از حکومت ندارند. برخی تحلیلگران ایران برین عقیده هستند که سقوط حکومت ایران ممکن است به قیمت تجزیه ایران تمام شود.

ارسال دیدگاه