شبکه خط آهن افغانستان؛ پروژه بلندپروازانه

طبق پلانهای داره خط آهن افغانستان، شبکه خط آهن این کشور باید تا سال ۲۰۳۰ تکمیل گردد.
عبدالباری صدیقی، رئیس خط آهن افغانستان میگوید بر اساس برنامه ملی خط آهن افغانستان، شبکه خط آهن این کشور حدود ۵۵۵۵ کیلومتر است که علاوه بر وصل کردن ولایات این کشور، افغانستان را به خطوط آهن همسایه‌ها و بعدا به کشورهای منطقه و اروپا وصل می‌سازد.
این اداره امیدوار است تا سال ۲۰۳۰ بیش از ۳ هزار کیلومتر شبکه خط آهن افغانستان را تکمیل سازند.
به اساس این اولویت‌بندی اداره خط آهن، هفتاد درصد انتقالات این کشور از مسیر این خطوط صورت خواهد گرفت.
البته ساختن خطوط آهن، نیازمند به سرمایه‌گذاری بزرگی است.
متخصصین میگویند در یک مسیر عادی بودجه ساخت یک کیلومتر خط آهن بین ۱.۵ میلیون تا ۱.۷ میلیون دالر تخمین زده می‌شود.
بانک توسعه آسیایی بزرگترین کمک کننده پروژه‌های ساخت خط آهن است. برخی کشورهای دیگر چون چین، ترکمنستان، ایتالیا، ایران و تاجکستان نیز برای سرمایه گذاری در این بخش ابراز علاقمندی کرده اند.
شبکه کنونی خط آهن این کشور بسیار محدود است. تمام خط آهن موجود در افغانستان شامل ۷۵ کیلومتر خط آهن بین حیرتان- مزارشریف، ۶۲ کیلومتر خط آهن بین خواف ایران الی هرات افغانستان زیر کار است که هفتاد درصد آن تکمیل شده و ۳.۵ کیلومتر از خط آهن ۹۰ کیلومتری عطامراد ترکمنستان – افغانستان در بندر آقینه و خط آهنی از گذشته در بندر تورغندی است.
به گفته محمود بلیغ وزیر فواید عامه افغانستان خط‌وط موجود آهن‌ همین حالا وابستگی افغانستان را به یک یا دو مسیر موجود برای انتقالات تجارتی از بین برده است.

عمده ترین پروژههای خط آهن در افغانستان
۱٫ خط آهن ترکمنستان – افغانستان، این کشور را به ترکمنستان و از آن طریق به کشورهای آسیای میانه و از طریق گرجستان و آذربایجان به اروپا وصل می‌سازد.
۲٫ خط آهن خاف ایران – هرات را به ایران و بالخصوص به بندر چابهار وصل میسازد.
۳٫ خط آهن مزار شریف الی ازبکستان در انتظار امضای سه موافقتنامه ترانزیتی با ازبکستان است.
۴٫ پروژه پنج جانبه خط آهن شامل ۲۲۰۰ کیلومتر که مطالعات ابتدائی آن، تکمیل شده است. این خط آهن از چین شروع و پس از گذشتن از قرقیزستان، تاجیکستان و افغانستان به ایران ختم میشود. ۵۰ درصد این خط آهن در افغانستان اعمار خواهد شد.
۵٫ خطوط آهن بین پاکستان تا تورخم در مرز جلال آباد و سپین بولدک در قندهار به کمک حکومت پاکستان. مذاکره با پاکستان درین زمینه جریان دارد.
قابل ذکر است که پروژه انتقال گاز تاپی، در کنار مسیر خط آهن ساخته خواهد شد.

ارسال دیدگاه