پیشنهاد چین برای احداث خط آهن بین افغانستان و پاکستان

منابع خبری پاکستان گذارش داده اند که حکومت چین پیشنهاد احداث خط آهن از پشاور الی کابل – الی کویته را به حکومت افغانستان ارائه کرده است.

در بیانیه که دفتر ریاست جمهوری افغانستان صادره شده آمده است که این پیشنهاد توسط (کانگ شیانیو) معاون  وزارت امور خارجه چین  در دیدار با محمد اشرف غنی، ریس جمهورافغانستان در هفته گذشته مطرح شده است .

معاون وزارت امورخارجه چین گفت که افغانستان برای کمر بند اقتصادی چین  اهمیت حیاتی دارد و آغاز این پروسه سه جانبه نیازمند  تبادل افکار  میان افغانستان ، چین و پاکستان روی خط  آهن پشاور – کابل و کویته  که منحیث دهلیزهای اقتصادی  در راستای همکاری منطقوی میباشد، را دارد.

اشرف غنی، ریس جمهور افغانستان از این پیشنهاد چین استقبال نموده و گفته است که حکومت افغانستان میخواهد با کشور های همسایه برای نیل به پیشرفت و شگوفایی کشور و تمام  منطقه روابط خوب و دوستانه داشته باشد.

قبلا در طی هفته گذتشه، دو رئیس جمهور افغانستان و ترکمنستان خط آهن میان ترکمنستان و افغانستان را  افتتاح کردند.

این خبر از طرف مقامات چین بدون شک در راستای تحقق اهداف بلندپروازانه افغانستان مبنی برینکه این کشور ظرف سه سال آینده به نقطه وصل شبکه خط آهن منطقه تبدیل شود، کمک خواهد کرد. تمام این پیشرفتها در حالی صورت میگیرد که طالبان اعلام کرده است که از طرح‌های ملی که به نفع مردم افغانستان و باعث توسعه شود، حمایت می‌کند و همچنین متعهد به محافظت از آنها است.

 

ارسال دیدگاه