شبکه خط آهن افغانستان و تعهد طالبان برای حفاظت از آن

رهبران افغانستان و ترکمنستان رسماً زمانی خط آهن میان ترکمنستان و افغانستان را  افتتاح کردند که طالبان اعلان کرده اند که از پروژه های بزرگ افغانستان حمایت خواهند کرد.

هر دو رئیس جمهور افغانستان و ترکمنستان در مراسم افتتاح خط آهن اتامرات- آقینه اشتراک کردند.

هدف بلندپروازانه افغانستان اینست تا این کشور ظرف سه سال آینده به نقطه وصل شبکه خط آهن منطقه تبدیل شود. طبق برنامه های حکومت افغانستان، آقینه قدم اولی است که به حیرتان و مزار شریف وصل میشود و اخیرا از طریق خط آهن هرات به ایران وصل شود. مسیر خط ترکمنستان میتواند افغانستان را با چین و سائر کشورهای آسیایی و نیز اروپا وصل نماید.

هر دو کشور بر اهمیت این مسیر تاکید میکنند. قربان قلی بردی محمدوف، رئیس جمهوری ترکمنستان گفته است که خط آهن افغانستان- ترکمنستان اهمیت قاره‌ای دارد.

ناظران میگویند این خط آهن می‎تواند بالای کاهش قیمت نفت وارداتی به افغانستان تأثیر قابل ملاحظه داشته باشد.

کارهای ابتدایی خط آهن اتامرات-آقینه حدود دو سال قبل از امام نظر ترکمنستان الی بندر آقینه آغاز گردیده بود. این خط آهن ترکمنستان و افغانستان، در داخل خاک افغانستان ‌۳.۵ کیلو متر است که در مرحله دوم تا به طول ۳۰ کیلو متر تا والسوالی اندخوی در افغانستان امتداد میابد.

خط آهن اتامرات- آقینه در یک روز ظرفیت انتقال ۵۰۰ تن مواد را داشته که در مرحله نخست چهل تن مواد نفتی از این طریق انتقال شد. بهره برداری از این خط آهن امکان حمل و نقل منطقه‌ای را افزایش خواهد داد.

اخیرا ترکمنستان تعهد همکاری با افغانستان را داده است. این کشور در حال حاضر۱۰۰ میگاوات برق را به افغانستان صادر می‎کند و نظر به تعهد آقای محمدوف رئیس جمهور این کشور این رقم به ۵۰۰ میگاوات افزایش خواهد یافت.

آقای بردی محمدوف افزوده است که از این پس کابل و عشق آباد طرح‌های مشترک اقتصادی و اجتماعی را با حمایت مردم افغانستان اجرا خواهد کرد که عبارت از ساخت جاده، گازرسانی، برق و ساخت مدارس خواهد بود که صلح و رفاه را در این کشور تامین خواهد کرد.

اعلان حمایت طالبان از پروژه های بزرگ اقتصادی

در همین حال گروه طالبان اعلام کرده است که از طرح‌های ملی که به نفع مردم افغانستان و باعث توسعه شود، حمایت می‌کند و همچنین متعهد به محافظت از آنها است.

این گروه در خبرنامه‌ای که روز سه‌شنبه ۹ قوسمنتشر کرده، گفته که این طرح‌های شامل خط انتقال گاز ترکمنستان از مسیر خاک افغانستان به پاکستان و هند( تاپی)، انتقال برق قرقیزستان و تاجیکستان از طریق افغانستان به پاکستان (کاسا یک هزار) و همچنین استخراج مس عینک در ولایت لوگر که توسط یک شرکت چینی قرارداده شد نیز می‌شوند.

در این خبرنامه همچنین محافظت از راه آهن، جاده، طرح‌های تولید انرژی و سدهای آبی برای کشاورزی یاد شده که طالبان آنها را در راستای اهداف کاری خود دانسته‌ است.

این گروه همچنین مدعی است که به نیروهای وابسته خود دستور داده که امنیت تمام طرح‌های توسعه‌ای مورد علاقه افغانستان و گروه طالبان را تامین کنند.

 

ارسال دیدگاه