امضای تفاهمنامه حکومتداری برقی؛ گامی در مبارزه با فساد اداری

امروز تفاهمنامه همکاری میان وزارت های مخابرات و تکنالوژی معلوماتی ، کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین و اداره احصائیه مرکزی به امضا رسید. منظور از تفاهنامه همکاری تخنیکی میان ادارات و وزارت خانه ها به رهبری دفتر نماینده فوق العاده رییس جمهور و همکاری وزارت مخابرات  و تکنالوژی معلوماتی برای مبارزه با فساد در دستگاه حکومت عنوان شده است.

قبلا اداره شفافیت بین‌الملل بقای دولت افغانستان را در مبارزه فوری با فساد ارزیابی کرده بود.

گزارش سازمان‌های شفافیت بین‌المللی و دیدبان شفافیت افغانستان با عنوان “ارزیابی نظام ملی شفافیت افغانستان در ۲۰۱۵” منتشر شد، ضعف‌هایی را که نقش میلیاردها دالر کمک جهانی به افغانستان را تحت تاثیر قرار داده و به ادامه جنگ در افغانستان کمک کرده، بررسی کرده بود.

اکرام افضلی، رئیس اجرایی دیدبان شفافیت افغانستان گفته بود اگر دولت افغانستان اعتماد مردم را از دست بدهد، هیچ راهی برای برنده شدن در این جنگ ندارد. برخورد جدی با فساد دیگر یک گزینه مطلوب نیست؛ بلکه یک نیاز استراتژیک است.

اداره دیدبان شفافیت افغانستان هچنان فساد را منحیث عامل اول ناامنی در افغانستان معرفی نمود که دامن وزارت دفاع را گرفته است.

در حالیکه افغانستان در سال ۲۰۱۴ افغانستان با بدست آوردن ۵ نقطه مثبت در رتبه ۱۷۲ ارتقاء کرد، اما در سال ۲۰۱۵ وضع فساد اداری بدتر شد.

حکومتداری برقی چیست؟

ترویج حکومت داری برقی در ادارات، به معنای آنست که کاغذ پرانی و بروکراسی موجود جایش را کم کم به تکنالوژی میدهد.

هدف آن ارتقای ظرفیت و مدرن سازی ادارات نهادهای مستقل دولتی و وزارت‌خانه‌های کشور میباشد.

در همین راستا، اوایل امسال یک تعداد کارمندان در دوره ‌های آموزشی استفاده از وسایل و تجهیزات برقی را به خاطر ارائه خدمات مطلوب، برای شهروندان، امنیت تکنالوژی، هماهنگی و تامین ارتباطات برقی میان ادرات و نهادهای همکار و دیگر ضروریات حکومتداری برقی را آموزش دیدند.

سلسله آموزش حکومتداری برقی برای کارمندان ادارات دولتی به کمک مالی بانک جهانی و اداره انکشافی ایالات متحده امریکا آغاز شد که تا سال ۲۰۲۰ ادامه خواهد یافت.

نکات مثبت حکومتداری برقی

با ترویج حکومت داری برقی در ادارات، کاغذ پرانی و بروکراسی موجود جایش را کم کم به تکنالوژی خواهد داد. طرحی که اگر با موفقیت عملی شود برای کاهش فساد اداری گسترده، تبادل اطلاعات، خدمات رسانی به موقع و مهمتر از همه مدیریت زمان و سرعت در روند کاری ادارات موثر خواهد بود. اجرایی شدن این روند زیر نظر احمد ضیا مسعود نماینده ی خاص رییس جمهور در امور اصلاحات و حکومت داری خوب، خواهد بود.

وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی روند برقی سازی ادارات را زمان گیر خوانده بود و وعده داده بود که ادارات دولتی را دیجیتالی نماید. وزارت مخابرات گفته بود که بر علاوه وزارتخانه های مالیه، امور خارجه، امور داخله، اطلاعات و فرهنگ، معارف، تحصیلات عالی، تجارت و صنایع، زراعت، آبیاری و مالداری، صحت عامه و کمسیون مستقل اصلاحات اداری که تفاهمنامه امضا کرده بودند، با سایر وزارتخانه ها و ادارات نیز در آینده تفاهمنامه های مشابه امضا نماید.

حالا باید دید که این تلاشها در راه کاهش فساد در حکومت افغانستان تا چه حدود موثر خواهد بود.

 

ارسال دیدگاه