افغانستان عضویت مرکز بین المللی انرژی قابل تجدید را کسب کرد

پس از سال ها سعی و تلاش، افغانستان عضویت یکی از مهمترین سازمان های بین المللی انرژی را که در توسعه انرژی قابل تجدید فعالیت دارد، کسب نمود.

طبق اطلاع رسمی دو روز قبل وزارت امور خارجه جمهوری فدرال آلمان که امانت دار منشور مرکز بین المللی انرژی قابل تجدید (ARENA) مصوب ۲۶ جنوری ۲۰۰۹ می باشد، مراحل عضویت افغانستان به مرکز بین المللی انرژی قابل تجدید اعتبار از تاریخ ۱۹ اگست سال جاری میلادی نهایی گردیده است.

افغانستان یکی از اعضای امضاء کننده منشور سازمان انرژی قابل تجدید، منشور این مرکز را در سال ۲۰۰۹ به امضاء رسانیده بود که پس از هفت سال، بالاخره روند الحاق افغانستان به حیث یک صد و پنجاهمین کشور عضو مرکز متذکره تکمیل گردید.

مرکز بین المللی انرژی قابل تجدید که مقر آن در شهر ابوظبی- امارات متحده عربی موقعیت دارد، کشورهای شامل در این مرکز را در دسترسی پایدار و مصئون انرژی تجدید پذیر به انواع مختلف به شمول انرژی آبی، آفتابی، بایو انرژی و انرژی بادی مورد حمایت قرار می دهد تا رفاه و رشد اقتصادی پایدار و سازگار با محیط زیست در جهان تأمین گردد.

با کسب عضویت ارینا، افغانستان نه تنها مساعدت های تخنیکی، مشورتی و توسعه ظرفیت این مرکز برای استفاده بهینه از پوتانسیل بالای انرژی قابل تجدید مخصوصاً انرژی آبی،آفتابی و بادی، بهره مند خواهد شد بلکه انتقال تکنالوژی در توسعه انرژی قابل تجدید و سرمایه گذاری در این عرصه نیز در کشور تسهیل و تشویق خواهد شد.

ارسال دیدگاه