کمیسیون مستقل بشر افغانستان در انحصار خانواده سیما ثمر..!

شصت درصد مجموع پرسونل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از یک ولسوالی اند. 

اسنادی که به روزنامه سرخط رسیده، نشان می‌دهد که از میان ۴۵۰ کارمند این کمیسیون در سراسر افغانستان، ۲۸۰ تن آن هزاره‌های ولسوالی جاغوری، برادر، اقارب و خویشاوندان نزدیک سیما سمر اند، که ۶۵ درصد مجموع پرسونل این کمیسیون را تشکیل می‌دهند. با این تقرری‌های سیستماتیک، کمیسیون مستقل حقوق بشر به کمیسیون مستقل سیما سمر شهره شده است.

طبق همین یافته‌ها، سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر هزاره از جاغوری، احمد علی برادرش رئیس دفتر هزاره از جاغوری، محمد موسی محمودی رئیس دارالانشا و رئیس اجرایی هزاره از جاغوری، جاوید، علی فرزام، لطیفه سلطانی و حسین معین هم‌آهنگ کنندگان بست اول دفتر مرکزی این کمیسیون، همه از جاغوری و در رهبریت قرار دارند.

بر اساس لیست تشکیلاتی که به روزنامه سرخط رسیده، علی رضا روحانی مشاور ارشد حقوقی هزاره از جاغوری، ضیا نوری مشاور بالمقطع هزاره از جاغوری نیز در بست اول هماهنگ کنندگان کار می‌کنند. در میان هماهنگ کنندگان، تنها قیس باوری و نجیب الله ببرک‌زی از قوم پشتون اند.

شکرالله دانش مدیر مالی دفتر مرکزی هزاره از جاغوری، محمد تواب نواسه کاکای سیما سمر مسئول بخش آی،تی هزاره از جاغوری و رضا بهرامی مسئول وب‌سایت هزاره از جاغوری در بست سوم آمرین بخش‌های دفتر مرکزی کار می‌کنند. نسیمه آمر مالی از قوم پشتون و جواد امیری وابسته به قوم هزاره از ولسوالی قره‌باغ ولایت غزنی به حیث آمر امنیت دفتر مرکزی کار می‌کنند. نکته‌ی جالب اینکه از میان سی محافظ شخصی این کمیسیون، ۲۹ تن آن هزاره اند و تنها میرویس نام از قوم پشتون بوده که تقرری وی شکل سمبولیک دارد.

علاوه برآن نادر کوهزاد آمر دیتابیس هزاره از جاغوری، طاهر نادری آمر ارتباط خارجه و از وابستگان خانم سمر هزاره از جاغوری، حنیفه جمال آمر منابع بشری هزاره از قره‌باغ غزنی، محمد اسحاق دقیق آمر لوجیستیک و فرد بی‌صلاحیت پشتون، حسین سرآمد آمر تحقیق هزاره از جاغوری، علی رحیم آمر ترجمه هزاره از جاغوری، شیخ زاده آمر نظارت بر انتخابات هزاره از جاغوری، شفیق نوری آمر بررسی ویژه از قوم پشتون، شکور اخلاقی مدیر ماهنامه‌ی کمیسیون هزاره از جاغوری و سید یوسف میربچه وابسته به قوم تاجیک به حیث آمر مطبعه کار می‌کند.

ماده‌ی نوزدهم قانون تشکیلات و صلاحیت‌های این کمیسیون حکم می‌کند، که هر کارمند آن باید در حضور رئیس دارالانشا با در نظر گرفتن اهلیت، تخصص، مسایل قومی، زبانی و نژادی تقرر یابد، اما سیما سمر که چهارده سال به چوکی ریاست آن تکیه زده، با نقض این ماده درصدی کارمندان دفتر مرکزی و ساحوی افراد ولسوالی خود را به ۶۰ درصد رسانده است. درصدی باقی‌مانده‌ی کارمندان این کمیسیون را پشتون‌ها و تاجیک‌ها تشکیل می‌دهند و اقوام دیگر کاملاً از نظر انداخته شده اند.

رفیع الله بیدار سخنگوی این کمیسیون در تماس با سرخط این لیست تشکیلات را نادرست دانسته و از ارایه‌ی جزئیات در مورد خودداری می‌کند.

منبعی در داخل این کمیسیون که نخواست نامش گرفته شود، به روزنامه سرخط گفت: «سیما ثمر با گماشتن افراد مورد اعتبار و وابسته به قوم و ولسوالی خود، تمامی صلاحیت‌های اجرایی را به خود محدود ساخته و روی اهداف خاص به افراد ولسوالی خود کار می‌کند. حتی افراد مورد نظر خود را به بست مافوق رتبه و خارج از بست ارتقا داده، در حالی که این کار از صلاحیت‌های رئیس جمهوری کشور است.»

به گفته‌ی وی هیات رهبری این کمیسیون در دفاع از حقوق بشر در افغانستان برخورد دوگانه می‌کند و پنج کمیشنر دیگر این کمیسیون را به حاشیه رانده است، و حتی از سال‌ها به این‌سو دو پست معاونیت دارالانشا را به دلیل ترس از افشای کارکردهایش تا حال خالی گذاشته و دو اقارب نزدیکش در بست مدیریت، صلاحیت‌های معاونین دارالانشا را انجام می‌دهند. از این نکته بر می‌آید که خانم سیما سمر در چهارده سال دوره‌ی ریاست، هر قدری که توانسته افراد ولسوالی جاغوری را در کمیسیون مستقل خودش بگمارد.

سیما سمر با استفاده از روابط خاصش با محمد کریم خلیلی معاون پیشین ریاست جمهوری و سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری توانسته، چهارده سال در یک کمیسیون تکیه بزند. هنوز قانونی وجود ندارد که بر اساس آن دوره‌‌های ریاست در این کمیسیون را تنظیم کند، اما هر زمانی که نافذ شود، خانم سمر می‌تواند، به دلیل نافذ نبودن آن از سال ۲۰۰۲ تا حال، دو دوره‌ی دیگر نیز در ریاست این نهاد باقی بماند.

ارسال دیدگاه