به امام علی رحمان سوگند..


بنابر گزارش خبرگزاری آزدگان تاجیکستان، کارمندان و اعضای جدید ارشد دولتی این کشور، پس از این به نام رییس جمهوری سوگند یاد می‌کنند.

پارلمان تاجیکستان، این تصمیم را در پی ایجاد اصلاح‌ها در قانون اساسی این کشور درباره “دولت و وضع حقوقی اعضای مجلس‌های ملی و نمایندگان”، گرفته است.

بنابر گزارش، کارمندان دولتی تاجیکستان، در زمان آغاز اجرای وظیفه‌ دولتی، به نام “امام علی رحمان، رییس جمهوری” این کشور قسم یاد می‌کنند و وعده می‌دهند که تمام نیروی خود را برای توسعه‌ی تاجیکستان در سطح جهان، صرف می‌کنند.

افزون بر این نمایندگان مجلس نیز به نام “مردم کشور” سوگند یاد می‌کنند و به آنان وعده می‌‌دهند که در تحکیم وحدت ملی، استقلال دولتی، تامین حقوق و آزادی‌های انسان، تلاش می‌کنند.

همچنان نمایندگان باید در تهیه و تصویب قوانین صادقانه و از روی وجدان عمل کنند.

در گزارش آمده است که زمان و مکان ادای سوگند اعضای حکومت و نمایندگان پارلمان، از سوی رییس جمهوری تعیین می‌شود.

این معیار و تصمیم تازه، بخشی از چهل‌ویک تغییر در قانون اساسی این کشور است.

در تاریخ بیست‌ودوم ماه می گذشته‌ی میلادی، مردم این کشور از طریق همه‌پرسی، با ایجاد تغییرها در قانون اساسی این کشور موافقت کرده بودند.

به باور برخی از کارشناسان این کشور، سوگند یاد کردن به نام رییس جمهوری، بیانگر نبود حاکمیت قانونی در این کشور است.

گفته می‌شود که قسم یاد کردن در جامعه‌ی تاجیکستان، یک عمل برای اعتمادسازی است.

با این همه، این نخستین بار است که چنین تصمیمی در این کشور گرفته می‌شود.

پیشتر در سال ۲۰۰۶ میلادی، تنها سوگند صداقت نیروهای مسلح این کشور به نام رییس جمهوری، قانونی شده بود.

شریعت اسلامی، سوگند به نام “خداوند” را مجاز می‌داند.

 

ارسال دیدگاه