عمر متین؛ جوانی که جوانب اضطرابات اجتماعی غربی را برملا ساخت

اقدام عمر متین امریکایی افغان تبار در حمله مسلحانه بر پالس کلب همجنسگرایان در شهر اورلاندو با سلاحی که بطور قانونی از بازار امریکا خریداری کرده بود و راه اندازی یک قتل عام اضطراب اجتماعی در جوانب مختلف زندگی در غرب را نشان میدهد.

وی به پالس کلب در شهر اورلاندو فلوریدا همجنس گرایان را به گلوله بست، ۴٩ نفر را کشت و ۵٣ تن را زخمی کرد و سرانجام به ضرب گلوله مأمواران امنیتی از پای درآمد. حتی جامعه مسلمانان امریکا که با همجنسگرایی مخالف هستند ناگزیر شدند این حمله را محکوم کنند.

عمر متین افغان تبار است، اما در شهر نیویارک امریکا تولد و در همانجا تربیت شده بود؛ هرچند نتوانسته بود ارزشهای غربی و امریکایی همچون همجنس گرایی را درک کند و بپذیرد.

اهمیت آزادی فردی در غرب

همچنسگرایی در غرب یک ارزش میباشد که روز به روز در کشورهای بیشتری پذیرفته و قانونی میشود. در کشورهای غربی شخص میتواند همسر خویش را بگونه که میخواهد انتخاب کند و بصورت قانونی با هم زندگی کنند. ارتباط جنسی دو مرد و یا دو زن اصولا غیر طبیعی، مخالف با فطرت بشری و حتی حیوانی است و نشان دهنده اینست که جامعه غرب چقدر در انحطاط اخلاقی فرورفته است.

اما همجنسگرایی در غرب در چوکات آزادی فردی میباشد که به آن منحیث یک ارزش نگریسته میشود. با رسیدن فرد به سن قانونی یعنی هجده سال، فرد جوان میتواند از آزادی خویش استفاده و یا سوء استفاده کند، و شما دیگر حق کنترول و دخالت در زندگی جوان تان، دختر یا پسر باشد، ندارید.  وی میتواند همانند دیگران همجنسگرا شود و یا مرتکب اعمالی شود که مخالف شریعت اسلامی است. و یا میتواند علیه این ارزشها قیام کند و همانند عمر متین مرتکب قتل شود و یا به حرکتهای مثل داعش بپیوندد. در هر حالت تاوان اعمال شان برای خانواده های شان بسیار گران تمام میشود.

لابی فروش سلاح

سلاحی که عمر متین درین قتل عام بکار برده بصورت قانونی خریداری کرده بود. خرید آزادانه سلاح در امریکا خود یک مسئله است که هر از گاهی اینگونه قربانی ها میگیرد. تجارت چند صد ملیارد دالری سلاح جنگی مورد بحث و مناقشه قانون سازان امریکایی است. لابی شرکتهای سازنده سلاحها در امریکا در کانگرس و کاخ سفید بقدری قوی است که مانع هر نوع محدودیت در فروش سلاح گرم و کشنده شود حتی اگر کشته شدگان خود امریکایی ها باشند.

اینکه چرا شرکتهای سازنده سلاح در غرب اینقدر از قدرت بسیار بالای برخوردار هستند بسیار هویدا است. آنها پول سازی میکنند، مالیات میدهند و فرصتهای شغلی بوجود میاورند و در قویتر شدن حکومتهایشان کمک میکنند. از همین منظر میتوان تصور کرد که این شرکتها چقدر در راه اندازی جنگهای خانمانسوز در کشورهای دیگر همانند سوریه، عراق، لبنان و … بخاطر فروش سلاح نقش دارند.

همه میدانند که انسان باید در کشورهای غربی به یک ماشین پول ساز تبدیل شود تا بتواند زندکی خویش را اداره کند و مالیات بپردازد. صنعت سلاح سازی نیز یک تجارت بسیار بزرگ است هرچند به قیمت جان ملیونها انسان در سائر کشورها حتی خود کشورهای غربی تمام شود.

مهاجرانی که نمیتوانند این ارزشهای غربی را درک کنند

مردم مسلمان در آسیا که به دلائل مختلف منجمله ناامنی و با سرکردن داستانهای ساختکی و دروغهای فراوان و یا بجان خریدن خطرات فراوان جانی و مالی به کشورهای غربی میروند، اما برخی آنها کمتر میتوانند در جامعه غربی مدغم شوند. انتشار مفکوره افراطی اسلامی مثل داعش در میان کشورهای غربی را میتوان دلیل برین ادعا دانست. گرچه خیلی فرزندان افغانی اند که در جامعهء غرب رشد و نمو نموده ولی فرهنگ اسلامی و افغانی خودها را فراموش ننموده اند. بروز همچو موضوعات به تربیهء خانوادگی هم ارتباط دارد.

موجودیت این خلاها در جامعه غربی به معنای منفی بودن مطلق این کشورها نیست. شما درین کشورها شاهد پیشرفت، مراعات نظافت عمومی و خصوصی، امانت داری و…  فرصتهای برای پیشرفت پیدا کرده میتوانید. مثالهای بارزی ازین قبیل افراد زیاد هستند.. زلمی خلیل زاد، مریم منصف، صادق خان شاروال لندن و امثالهم که از فرصتهای بدست آمده به بهترین وجه استفاده کردند و برای ملت خود افتخار آفریدند.

اقدام عمر متین هرچند در ظاهر با نیت خیر انجام شده باشد، نمیتواند توجیه اسلامی داشته باشد، چون اقدام به کشتن مردم بصورت خودسر در اسلام پذیرفتنی نیست.

اما ماجرای اقدام قتل عمر متین شاید درسی باشد برای سائرین که مشتاق رفتن به کشورهای غربی هستند بدون اینکه آمادگی برای مقابله با منکرات این جوامع باشند. در هنگام تصمیم به رفتن به کشورهای غربی باید این سیناریوها را مد نظر گرفت. ضمنا این

میتوانیم درک کنیم که اگر ما برای اصلاح سازی خود و برای آوردن اصلاحات در کشور خود ما تلاش کنیم، چقدر افغانستان جای مناسبتری برای زندگی ما مسلمانان میباشد. به امید صلح و صفای بیشتر در کشور ما افغانستان.

نوت: این مقاله با اجازه نویسنده و با اقتباس از نظریات سازنده استاد نصر الدین سلجوقی اصلاح شده است.

 

نظرات

  • مطلب عالی است ولی باید متذکر شد که این شخص زادهء خود امریکا است و در همان فرهنگ امریکائی تربیه شده. گرچه خیلی فرزندان افغانی اند که در جامعهء غرب رشد و نمو نموده ولی فرهنگ اسلامی و افغانی خودهارا فراموش ننموده اند. بروز همچو موضوعات به تربیهء خانوادگی هم ارتباط دارد. همچنسگرائی را در همه کشور های مسلمان بشمول افغانستان ، ایران مشاهده نمود ولی آن همجنسگرائی ها بصورت پنهانی انجام میشود. اجرای همچو اعمال چون کشتن ده ها تن در مدارس و اماکن مزدهم شهر ها همواره در امریکا صورت میگیرد که اجرا کننده ء آن همه جوانان امریکائی تبار بوده اند که آنها هم بنا به مشکلات روحی و تربیهء خانوادگی دست به همچو اعمال زده اند. اقدام قتل عمر متین درس خوبی خواهد بود برای والدین افغان مقیم غرب تا همواره از حال و احوال اولاد های خود مطلع باشند.

    • استاد محترم: از اظهار نظر شما که بسیار بجا و متین است یک جهان ممنون. امید همواره نظریات مفید و سازنده خویش در ارتباط با مضامین این مجله را شریک سازید.
      از طرف مجله تبسم

ارسال دیدگاه