سویس: کشوری که به “مفت خوری” نه گفت!

نزدیک به ۸۰ درصد رای دهندگان سویسی در ریفرندوم یا همه پرسی دیروز یکشنبه مخالفت خود را با طرح جنجالی «درآمد پایه همگانی» (Basic income) اعلام کردند.

بر اساس این طرح، دولت می بایست با در نظر گرفتن سقف ۲۵۰۰ فرانک سویس (۲۲۵۹ یورو) بعنوان درآمد پایه برای افراد بزرگسال و ۶۲۵ فرانک سویس (۵۶۴ یورو) برای افراد نابالغ، کسری این مبلغ را برای ساکنان سویس جبران کند.

موافقان این طرح مدعی هستند که توزیع «درآمد پایه همگانی» می تواند فقر و نابرابری را از بین ببرد و موجب کاهش بوروکراسی پرهزینه دولتی شود. آنها می گویند این طرح با افزایش آزادی های فردی می تواند به خوداشتغالی و کارآفرینی بیشتری بیانجامد.

در مقابل مخالفان از جمله دولت سویس براین باوراند که طرح مذکور موجب تنبلی و در نتیجه تضعیف اقتصاد می شود و برخلاف ارزش های بنیادین این کشور است.

در همه پرسی روز یکشنبه همزمان موضوعات مختلفی به رای گذاشته شد. از جمله اعمال اصلاحات در قانون مهاجرت که حدود ۶۵ درصد رای دهندگان سویسی موافقت خود را با آن اعلام کرده اند.

گفته میشود که برخی از مردم سویس نگران این هستند که این امتیازات سبب جلب مهاجران اقتصادی و “مفت خواران” بین المللی شود.

ارسال دیدگاه