کدام کشورها بیشتر مهاجرپذیر هستند؟

مردم چین و آلمان بیش از همه موافق پذیرش پناهجویان هستند.

یک نظرسنجی که از سوی موسسه “عفو بین الملل” انجام شده، نشان می دهد که هشتاد درصد مردم سراسر جهان آوارگان را با آغوش باز می پذیرند و حتا برخی گفتند که حاضرند آنها را در خانه هایشان جای بدهند.

ch 2“شاخص پذیرش” اولین شاخص از این نوع است که با پرسش از ۲۷۰۰۰ نفر در ۲۷ کشور جهان انجام شده است. این نظرسنجی که در سال ۲۰۱۶ توسط موسسه مشاوره استراتژیک “گلوب سکن” انجام شده، کشورها را بر اساس میزان استقبال مردم از آوارگان در کشور، شهر، شهرک ها و خانه هایشان رده بندی کرده است.

گوری فان گولیک، معاون سازمان “عفو بین الملل” در اروپا در گفتگو با دویچه وله گفته است دریافت های این پژوهش در تناقض با “این فرضیات در سراسر جهان قرار دارد که می گویند عوامگرایی یعنی روحیه ضد آوارگان، که در این حالت جذابترین کار سنگ پیش پای آوارگان انداختن است”. فان گولیک گفت که این باور “یک نوع فرضیه خام است”.

فان گولیک گفت که زبان بازی های ضد آوارگان که حکومت ها استفاده می کنند “غیر از چیزی است که مردمشان واقعا به آن باور دارند”. این کارشناس می گوید که پیام این نظرسنجی به حکومت ها این است که “شما بیش از آنچه که فکر می کنید پشتیبانی و حمایت مردم را برای پذیرش آوارگان و احترام به حقوق آنها دارید”.

chi

 

 

 

 

 

در این نظر سنجی بریتانیا، چین و آلمان یکی پی هم در ردیف اول، دوم و سوم قرار گرفته اند

آوارگان به خانه من خوش می آیند!

این پژوهش نشان می دهد که از هر ده نفر یکی حاضر است که حتا آوارگان را به خانه خود ببرد. فان گولیک گفت که برای مردم آسان است که بگویند در کل با پذیرش پناهجویان موافتند، “اما آیا آنها از چنین افرادی اگر پشت درب خانه شان بیایند، حمایت می کنند؟” خانم فان گولیک در ادامه پاسخ داد: «بله، به طور شگفت انگیزی جواب مثب است».

در بین کشورها، مردمان روسیه، اندونیزیا و تایلند کمترین احساس پذیرش پناهجویان را نشان داده اند. در مقابل، چین، آلمان و بریتانیا بیشترین گروه مردمی را داشته اند که حاضرند از پناهجویان حتا در خانه شان استقبال کنند. تقریقا نیمی از مردم چین در این تحقیق گفته اند که حاضرند پناهجویان را به خانه های خود ببرند.

فان گولیک گفت: «این شاخص جالبی از یک حس است». او گفت که با توجه به واکنش دیگر کشورها، آنچه که چینی ها گفته اند خیلی قابل توجه است.

۷۳ درصد از پاسخ دهندگان گفته اند کسانی که از جنگ یا تعقیب می گریزند، باید بتوانند در کشورهای دیگر سرپناه پیدا کنند. در اروپا، حمایت از دسترسی به پناهجویی به ویژه در اسپانیا، آلمان و یونان پررنگ تر است. در تایلند و ترکیه بیشتر پاسخ دهندگان مخالف این نظر بوده اند.

سطح پذیرش

دو سوم شرکت کنندگان در این نظرسنجی گفته اند که دولت ها باید برای کمک به آوارگان جنگزده بیشتر کار کنند. این باور در چین، نایجریا و اردن قوی بود اما در دو کشور روسیه و چین حمایت از چنین اقدامی زیر ۳۰ درصد قرار دارد.

در اتحادیه اروپا، ۷۶ درصد آلمانی ها و ۷۴ درصد یونانی ها خواهان کار بیشتر حکومت هایشان برای پناهجویان هستند. اما اکثر افراد در ترکیه، هند، تایلند و روسیه فکر نمی کنند که حکومت ها باید کمک بیشتری به آوارگان کنند.

۹۶ درصد آلمانی ها گفته اند که آنها با پذیرش آوارگان در کشورشان موافق هستند و فقط ۳ درصد با این نظر مخالفند. اکثریت قاطع پاسخ دهندگان در بریتانیا نیز گفته اند به آوارگان اجازه می دهند به کشورشان وارد شوند.

در سراسر جهان، ۳۲ درصد شرکت کنندگان گفته اند که حاضرند در آوارگان را در همسایگی خود بپذیرند. ۴۷ درصد گفته اند که حاضرند پناهجویان به اجتماعات محلی آنها وارد شوند و ۸۰ درصد موافق حضور آنها در سطح کشور بوده اند.

در سطح جهانی، فقط ۱۷ درصد افراد گفته اند که مخالف ورود آوارگان به کشورشان هستند. در روسیه این بیش از یک سوم پرسش شوندگان به این نظرند.

تقسیم مسئولیت

پیش از “نشست جهانی کمک های انساندوستانه” در استانبول به تاریخ ۲۳ ماه روان میلادی، سازمان “عفو بین الملل” از حکومت ها خواست تا به یک سیستم دائمی تقسیم مسئولیت ها برای “میزبانی و کمک به آوارگان” تعهد بسپارند. پیشنویسی به این منظور که از سوی سازمان ملل متحد اوایل ماه می تدوین شد، قرار است در نشستی به تاریخ ۱۹ سپتامبر مورد بررسی قرار بگیرد.

هر دو نشست سران قرار است بحران جاری مهاجرت را که بزرگترین بحران طی ۷۰ سال گذشته بوده، بررسی کند. خانم فان گولیک گفت که مهم بود که آگاهی را درباره این واقعیت که بخش بزرگی از مردم در بسیاری از کشورها حکومت هایشان را در پذیرش آوارگان پشتیبانی می کنند، افزایش دهیم. او گفت: «حالا زمان آن رسیده که از بازی های زبانی عبور کنیم که عده ای می گویند مخالف و عده می گویند موافق آوارگانند». او توضیح داد: «بنابراین بگذارید از این بخش عبور کنیم و ببینیم چه کاری برای حل این بحران می توانیم انجام دهیم».

ارسال دیدگاه