استفاده از پسوند روسی در تاجیکستان ممنوع شد

روز جمعه دهم ثور در تاجیکستان قانونی، به اجرا در آمد که بر اساس آن نام‌های با پسوند روسی در این کشور، به نام‌های تاجیکی و فارسی تبدیل می‌شوند و نوزادانی که دیده برجهان می‌گشایند از این پس نام‌های فارسی و تاجیکی خواهند داشت.

به موجب این قانون تازه، باید نامهای فارسی بر نوزادان نهاده شود بزرگسالانی که پسوندهای روسی را در نام‌های خود دارند. در هنگام تمدید پاسپورت یا مدارک شناسایی دیگر میتوانند پسوند روسی از نام خود حذف نمایند.

استفاده از پسوندهای روسی مانند «اف»، «اوا» و «افیچ» در این کشور بعد ازین ممنوع میباشد.

ده سال قبل رئیس‌جمهور تاجیکستان، امام علی رحمانف، پسوند روسی نام خود را برداشت و نام “امام علی رحمان” برگزید، و به دنبال این تصمیم، نخست اعضای کابینه دولت و سپس رؤسای ادارات و بالاخره کارکنان دولت همه پسوندهای روسی را از نام خود برداشتند.

گفته میشود دلیل تغیر نام امام علی رحمان، دوری از میراث اتحاد جماهیر شوروی سابق و بازگشت به ریشه‌های اصیل تاجیک و تاریخ این کشور بوده است.

 

ارسال دیدگاه