خری که توسط پولیس دستگیر شد!

این الاغ جای آمده بود که نباید میبود و برای خود و دیگران مشکل خلق میکرد.

این الاغ جای آمده بود که نباید میامد چون برای خود و دیگران مشکل خلق میکرد.

پولیس ناچار شد دستگیرش کند و به مکان امن انتقالش دهد. پولیس بعدا عکس این الاغ را در فیس بوک منتشر شد. پولیس آمریکا با انتشار این عکس در صفحه رسمی فیس بوکش نوشته: کمتر رخ میدهد که یک خر را در صندلی عقب موتر پلیس ببینید!

ارسال دیدگاه