داستان موتر شیشه سیاه معمر قذافی!

معمر القدافی دیکتاتور سابق (از سال ۱۹۷۷ تا ۲۰۱۱ -بیش از ۴۲ سال حکومت) رئیس لیبیا بود. او به انجام کارهای عجیب و غریب مشهور بود.قذافی دستگیر شده مثلا برای یک خواننده برای یکساعت یک ملیون دالر بخشش نمود. این پول البته از پولهای شخصی وی نبود بلکه از پول نفت لیبیا بود. در سال ۲۰۰۸ خود را شاهنشاه افریقا یا “ولایات متحده افریفا” نامید. کتاب سبز “الکتاب الاخضر” را که خودش نوشته بود در سال ۱۹۷۷ نشر کرد. خواندن این کتاب را در تمام مکاتب لیبیا الزامی نمود. بعضی کلمات قرآن کریم را تحریف کرد. در فبروری ۲۰۱۱ و در پی بهار عربی در مصر و تونس تظاهرات علیه قذافی شدت گرفت.

گفته میشود که وی صاحب امن ترین و گرانترین موتر دنیا به اصطلاح موتر شیشه سیاه بود تا از تیر دشمنان خود در امان باشد، اما این موتر هیچ به دردش نخورد، تا درس عبرتی باشد برای سائر دیکتاتوران جهان. داستان قتل معمر قذافی را اکثر ما و شما در رسانه ها خوانده و یا دیدیم. در حالیکه او زنده بود بدست جیش التحریر الوطنی افتاد و او را کشان کشان بردند و با شکنجنه کشنند.

موتر شیشه سیاه قذافی
موتر شیشه سیاه قذافی

ارسال دیدگاه